Listování
od 

Paleontologické oddělení / Prokop, Rudolf, Straková, Markéta, Turek, Vojtěch -- In: Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum -- ISBN 80-7036-052-6 -- s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda) / Dostál, Ondřej -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999 / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 27 (1999), s. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000 / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 28 (2001), s. 239-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu) / Seitl, Luděk -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 123-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora) / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 18 (1989), s. 15-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště) / Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 76-78, Příl. V, IX
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice) / Szabad, Michal, Valíček, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 135
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický výzkum na území listu Teplice / Bůžek, Čestmír, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem / Bůžek, Čestmír, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve / Drábková, Jana, Mikuláš, Radek, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník / Mikuláš, Radek, 1964-, Zasadil, Bořek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 124-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví / Mikuláš, Radek, Zasadil, B. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, - (2008), s. 124-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleontologie / Mikuláš, Radek -- In: Australis -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleontologie a amatérští sběratelé / Roček, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 4 (1996), s. 207-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleontologie a amatérští sběratelé / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 4 (1996), s. 207
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologie / Bůžek, Čestmír, 1933-, Šnajdr, Milan -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologie / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Informace z ČSAV a SAV (1988), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Paléontologie et stratigraphie d'Amérique Latine (Variant.)