Listování
od 

Paleontologie lokality Obora / Dostál, Ondřej -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 189-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleontologie, sedimentární prostředí a klimatické indicie klobuckého obzoru (líňské souvrství, svrchní pennsylván, Česká republika)
Der paleontologische Kreidefundort Radowesitz bei Bilin
Paleontologist L. Marek died
Paleontology and amateur collectors
Paleontology and zonal stratigraphy of the Oligocene, West Pre-Caucasus: paleogeographic and event implications / Akhmetiev, M. A., Krhovský, Jan, Popov, S. V., Radionova, E. P., Sytchevskaya, E. K., Zaporozhets, N. I. -- In: Peri-Tethys Programme in Moscow, Moscow Workshop. IGCP Project No 343, IGCP Project No 369. Abstracts -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleontology as elixir. Memory of prof. Z. V. Špinar
Paleontology of the Obora locality
Paleopalynological-geochemical investigation of the Cenomanian profile in Praha-Hloubětín
Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Pacltová, Blanka, Pátová, Renata -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopalynologický výzkum na Slánsku / Valterová, Pavla -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 593-604, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopalynology of the lower Miocene of the Carpathian Foredeep in Moravia / Zdražílková, Nela -- In: Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium -- ISBN 80-85314-26-6 -- s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri) / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 168
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri) from "Za Hájovnou" Cave, Javoříčko Karst, Moravia
Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 167-170, [3] s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopedological and Quaternary-geological investigation at Veselí n. Moravou
Paleopedological investigation at the locality Sedlec
Paleopedological investigation of significant localities Paudorf, Furth near Göttweig, Krems-shooting-range and Stranzendorf
Paleopedological investigation of the map sheet Hollabrunn (Lower Austria)
Paleopedological research at the locality Milovice (district of Břeclav)