Listování
od 

Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlin Town (Rača Unit, Western Carpathians) / Melichar, Rostislav, Novotný, Roman -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians) / Melichar, Rostislav, Novotný, Roman -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding / Havíř, Josef, 1970- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 3 (2001), p. 169-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding / Havíř, Josef -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 76, č. 3 (2001), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Paleostress Analysis in the Region of Western Bohemia / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Faridi, M., Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, Milovský, Rastislav, Sabouri, J. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 605, č. Spec. iss (2013), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleostress analysis of heterogeneous fault-slip data
Paleostress Analysis of Heterogenous Fault-Slip Data Sets in Barrandien Synform.
Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin / Hók, Jozef, Hrušecký, Igor, Kováč, Pavol, Nagy, Alexander, Pereszlényi, Miroslav, Vass, L. -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [35]
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleosubduction systems in the deep continental lithosphere: evidence from seismic anisotropy / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. 20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview / Gross, Pavol, Kováč, Michal, 1952-, Michalík, Jozef, Plašienka, Dušan, Putiš, Marián -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 195-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians / Lazar, P. -- In: IXth Congress R.C.M.N.S. Global Events and Neogene Evolution of the Mediterranean: abstracts -- s. 207
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000 / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 178-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleowinds and magnetoclimatology in Siberia / Chlachula, Jiří, Evans, T., Rutter, N. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998), p. 231
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Paleoxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847) aus Malé Leváry in Záhorie-Tiefebene (Westslovakei)
Paleoxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847) z Malých Levár / Ďurišová, Anna -- In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy -- Č. 27 (1981), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleozoic - an era of submarine volcanoes and reefs
Paleozoic carbonate facies near Grygov - implications for lithostratigraphy and basin analysis
Paleozoic clastic sediments near Borotice east of Znojmo
Paleozoic endogenic regimes and metallogenic features of ore-bearing blocks in the Bohemian Massif / Rybalov, B. L., Selcev, B. M., Timofejev, A. V., Veličkin, V. I. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 117
Zdroj: ČGS (UNM)