Listování
od 

Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách / Otava, Jiří -- In: Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm / Cháb, J., Zajíc, Jaroslav -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 201-201
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleozoologija četverničnogo perioda srednej Jevropy: vozmožnosti i nekotoryje rezuľtaty
Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika / Grecula, Pavol, Papšíková, Mária -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 6 (1983), s. 551-558
Zdroj: ČGS (UNM)
Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy / Planderová, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 79-92, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy / Snopková, Paulína -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 93-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát / Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 15-34, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Palinologija nyržanskich slojëv (vestfál D) Mšenskogo bassejna
Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians / Seifert, Peter -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [40]
Zdroj: ČGS (UNM)
Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene / Seifert, Peter -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 6 (1992), s. 327-331
Zdroj: ČGS (UNM)
The palinspastic roconstruction of the devonian sedimentary basin of the Tišnov brunnides
Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 341-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich) / Finger, Friedrich, Knop, Erich, Reiter, E. -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda) / Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts
Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Štursová, Helena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 83-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu / Cílek, Václav, jr., Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit iz naselënnogo punkta Supikovice v severnoj Moravii
Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika) / Hak, Jaroslav, 1931-, Malec, Jan, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Šura, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)