Listování
od 

Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika) / Hak, Jaroslav, 1931-, Malec, Jan, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Šura, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ve Studenci / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 400-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Studence u Jilemnice / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 1 (1988), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskite from Supíkovice, north Moravia
Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, Harrald, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, H., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 232-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynological analysis of sediments from the locality Nové Mlýny
Palynological analysis of the Úterský potok creek alluvial deposits
Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition / Bozdogan, N., Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957-, Mann, Ulrich, Soylu, C., Wilde, Volker -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- No. 21 (2002), p. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
Palynological and palaeoalgological study of the Jezero Nature Monument near Vacenovice, district Hodonín, South Moravia
Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety -- ISBN 83-87431-41-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression / Pacltová, B., Svobodová, Marcela -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- 47 /2003/, 1-4 (2006), s. 151-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression / Pacltová, Blanka, 1928-, Svobodová, Marcela -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 151-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
Palynological comparsion of the Middle Cretaceous (Bohemian Cretaceous Basin, CR and Atlantic Coastal plain, U.S.A.) / Brenner, G. J., Svobodová, Marcela -- In: Abstracts of the 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference -- s. 171
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ