Listování
od 

Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic) / Doláková, Nela, Roszková, Alena -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region / Planderová, Eva -- In: Palaeovegetational development of Europe. Abstract-Volume -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological zonation of Mid-Palaeozoic sequences from the Cantabrian Mountains, NW Spain: implications for inter-regional and interfacies correlation of the Ludford/Přídolí and Silurian/Devonian boundaries, and plant dispersal patterns / Richardson, John B., Rodriguez, Rosa M., Sutherland, Stuart J. E. -- In: Bulletin of the Natural history museum. Geology series -- ISSN 0968-0462 -- Vol. 57, no. 2 (2001), p. 115-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologically evidenced Cenomanian age in Kouřim area
Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV / Doláková, Nela, Neruda, Petr, Nerudová, Zdeňka (2009) -- In: Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. -- ISBN 978-80-7028-347-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve / Méon, Henriette, Pacltová, Blanka, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 192
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins / Méon, H., Pacltová, B., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 192-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí / Doláková, Nela -- In: 3.Národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. / Doláková, Nela -- In: 5.Paleontologická konferencia Bratislava -- ISBN 80-88974-52-6 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras / Doláková, Nela -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 83-88, [1] s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras / Doláková, Nela -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISBN 80-86276-17-1 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. LXXXXVII, č. 1 (2002), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 275-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily) / Drábková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. / Doláková, Nela -- In: Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky. / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov) / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 / Doláková, Nela -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)