Listování
od 

Pannonian vegetation from the Northern part of Vienna basin / Doláková, Nela, Kováčová, Marianna -- In: Sborník Národního muzea v Praze -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, č. 2-4 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Le Pannonien, toujours un probleme d'actualité? / Marinescu, Florian -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, no. 1 (1990), s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Pannonskij neftegazonosnyj bassejn / Viktorov, D. -- In: Neftegazonosnyje bassejny socialističeskich stran Jevropy i respubliki Kuba -- s. 187-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Papers from the Symposium on Central European Alkaline Volcanic Rocks (SCEAVR) (Variant.)
Papers in Paleomammalogy honoring Oldřich Fejfar (Variant.)
Papers presented at 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst" - Postojna, 1994 and 1995 (Variant.)
Papers presented at 7th International Karstological School "Roofless Caves", Postojna, 1999 (Variant.)
Papers presented at 8th International Karstological School "CLASSICAL KARST - COLLAPSE DOLINES", Postojna, June 26-29th, 2000 (Variant.)
Papers presented at 9th International Karstological School "Classical Karst - Contact Karst", Postojna, June 26th-29th, 2001 (Variant.)
Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov) / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Paprskoploutvé ryby z nové spodnopermské lokality podkrkonošské pánve
Pár slov o sbírání vltavínů / Plecer, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Parabolic lines and caustics in homogeneous weakly anisotropic solids / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 152, č. 2 (2003), s. 318-334
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Parabolic lines and caustics in weakly anisotropic solids / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 12 -- s. 117-150
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Paraconglomerates of Moravice formation from Bílčice (Nízký Jeseník Mts.)
Paraconglomerates of the Andělská Hora-formation in the south-west part of the Nízký Jeseník Mts.
Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic / Mergl, Michal, 1959- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 4 (2006), p. 305-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 8 (2000), s. 466-467
Zdroj: ČGS (UNM)