Listování
od 

Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hoffman, Vladimír, Škoda, Radek, Trdlička, Zdeněk, Trdlička, Zdeněk, 1928-, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 92 (2007), 55
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 77, č. 1-2 (1992), s. 3-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, 1942-, Kopa, Dušan, 1935-, Reif, Jaroslav, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 3 (1988), s. 239-265, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova / Ďurišová, Jana, 1936-, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, 1942-, Kopa, Dušan, 1935-, Skácel, Jaroslav, 1928-, Šmejkal, Václav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 2 (1986), s. 143-169, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 13-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem / Čuluunbaatar, Navča, Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 3 (1992), s. 239-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Reif, Jaroslav, Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 1 (1990), s. 67-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Losos, Zdeněk, Ondra, Karel -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 225-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok / Andráš, Peter, Caňo, František, Jeleň, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 429-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Paragenetičeskij očerk mednorudnogo mestoroždenija okolo s. Ludvikov bliz g. Vrbno pod Pradedom (Severnaja Moravija)
Paragenetičeskij očerk rudoprojavlenija na cholme stržibrnik okolo s. Nyznerov
Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov / Drábek, Milan, 1946-, Litochleb, Jiří, 1948-, Novák, Jan -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu / Brož, Miroslav, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu / Brož, Miroslav, Losos, Zdeněk -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill) / Černý, P., Litochleb, J., Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- s. 10-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill) / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic / Breiter, Karel, 1956-, Huka, Miroslav, Korecký, Jiří, Pašava, Jan, 1957- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod / Černý, Petr, Litochleb, Jiří -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)