Listování
od 

Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill) / Černý, P., Litochleb, J., Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- s. 10-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill) / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic / Breiter, Karel, 1956-, Huka, Miroslav, Korecký, Jiří, Pašava, Jan, 1957- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod / Černý, Petr, Litochleb, Jiří -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava) / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Hromek, Vladimír, Kopa, Dušan, Losos, Zdeněk, Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 2 (1994), s. 129-154 (2)
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky) / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Mošna, Petr -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 2 (1993), s. 153-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě / Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 19-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Hauk, Jan -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 56-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá) / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze žilných manganatých uhličitanů chvaletického proterozoika / Žák, Lubor, 1925- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 46-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 26 (1987), s. 11-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeraty angeľskogorskoj svity jugo-zapadnoj časti Nizkogo Jesenika
Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského muzea -- Roč. 35, č. 2 (1986), s. 171-182, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeraty moravickoj svity okrestnosti g. Bíľčice (Nižnyj Jesenik)
Paralelizace metody sdružených gradientů / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, J. -- In: Programy a algoritmy numerické matematiky 8 -- s. 26-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelizace na symetrických multiprocesorech / Jakl, Ondřej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře -- s. 62-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelní algoritmus modifikované Newmarkovy metody v dynamice rotorů / Jakl, Ondřej, Musil, Tomáš -- In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007 -- S. 137-144
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelní srůsty a nárůstky thomsonitu a natrolitu z Dobrné u Děčína
Paralelní výpočty a MKP / Blaheta, Radim -- In: Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG