Listování
od 

Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě / Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 19-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Hauk, Jan -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 56-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá) / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Parageneze žilných manganatých uhličitanů chvaletického proterozoika / Žák, Lubor, 1925- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 46-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 26 (1987), s. 11-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeraty angeľskogorskoj svity jugo-zapadnoj časti Nizkogo Jesenika
Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského muzea -- Roč. 35, č. 2 (1986), s. 171-182, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Parakonglomeraty moravickoj svity okrestnosti g. Bíľčice (Nižnyj Jesenik)
Paralelizace metody sdružených gradientů / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, J. -- In: Programy a algoritmy numerické matematiky 8 -- s. 26-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelizace na symetrických multiprocesorech / Jakl, Ondřej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře -- s. 62-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelní algoritmus modifikované Newmarkovy metody v dynamice rotorů / Jakl, Ondřej, Musil, Tomáš -- In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007 -- S. 137-144
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelní srůsty a nárůstky thomsonitu a natrolitu z Dobrné u Děčína
Paralelní výpočty a MKP / Blaheta, Radim -- In: Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paralelní výpočty v prostředí MPI / Jakl, Ondřej, Starý, Jiří -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 83-88
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Parallel algorithm of trigonometric collocation method in nonlinear dynamics of rotors / Jakl, Ondřej, Musil, Tomáš -- In: Applied and Computational Mechanics -- Roč. 1, č. 2 (2007), s. 555-564
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A parallel CG solver for FE analysis of 3D problems in geomechanics / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, J. -- In: Documenta geonica 1996 -- s. 37-41
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
A parallel CG solver for FE analysis of RD problems in geomechanics / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, Jiří -- In: Geomechanics 96. Geomechanics - Numerical Modelling in Geomechanics - Numerical Modelling using Itasca Codes - Water Jet Technology. Proceedings of the International Conference -- s. 159-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Parallel computations of thermo-elasticity benchmark problems: comparison of MPI and OpenMP based program codes / Kohut, Roman, Kolcun, Alexej, Starý, Jiří -- In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- s. 71-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Parallel computing in the ATM environment / Jakl, Ondřej -- In: ATM Technology Users Symposium with International participation. ATMTU '99. Symposium proceedings -- s. 155-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Parallel Computing of Nonstacionary Heat Transfer / Blaheta, Radim, Kohut, Roman, Starý, Jiří -- In: Software and Alhorithms of Numerical Mathematics. Proceedings of the 16th summer school -- s. 118-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG