Listování
od 

Pedological and geochemical invstigations at the 'Red Outcrop' of Langenlois (Lower Austria) / Haslinger, Edith, Havlíček, Pavel, Heinrich, Maria, Holásek, Oldřich, Ottner, Franz, Roetzel, Reinhard, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: E&G - Quaternary Science Journal -- ISSN 0424-7116 -- Roč. 58, č. 2 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pedologické dny 1998 / Žigová, Anna -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 17 (1999), s. 8
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pedologické dny 2000 / Žigová, Anna -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 20 (2000), s. 9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pedologické dny / Žigová, Anna -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 12 (1996), s. 6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pedologie / Neuhäuslová, Zdenka, Petruš, Josef -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Suppl. 1 (2001), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pedology / Neuhäuslová, Zdenka, Petruš, Josef -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Suppl. 1 (2001), s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia / Haesaerts, Paul, Mastdagh, Hans -- In: Geologie en mijnbouw -- ISSN 0016-7746 -- Roč. 79, č. 2-3 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia / Horný, Radvan -- In: Journal of the National Museum, Natural History Series -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 175, č. 3-4 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 175, no. 3-4 (2006), p. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Peelipilina, nový mlž ze středního Ordoviku Čech
Pegmatit bei Dolní Rožínka, Bezirk Žďár nad Sázavou
Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách / Breiter, Karel, Pavlíček, Václav, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu / Černý, Pavel, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou / Novák, Václav, 1945- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 223
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou / Cempírek, Jan, Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou / Mazuch, Jiří, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 277 (1999), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit "U Tří pramenů" / Čermák, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic / Hušák, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 28, č. 1 (1988), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit z Podmokel u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Dostál, Stanislav, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)