Listování
od 

Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu / Černý, Pavel, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou / Novák, Václav, 1945- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 223
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou / Cempírek, Jan, Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou / Mazuch, Jiří, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 277 (1999), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit "U Tří pramenů" / Čermák, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic / Hušák, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 28, č. 1 (1988), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatit z Podmokel u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Dostál, Stanislav, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an example of partial melting in the contact aureole of the Chandman Massif intrusion, SW Mongolia / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 2011 (2011), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pegmatite from Dolní Třebonín near České Budějovice
Pegmatite of beryl-columbite type from Šejby, Novohradské hory highland, Czech Republic
Pegmatites as a source of gem stones
Pegmatites containing crystallized Li-tourmalines from the Strážek Moldanubian
Pegmatites from Chvalovice
Pegmatites from north-eastern Karelia (Russia)
Pegmatites from Písek and precious stones
Pegmatites in Krkonoše Mts. piedmont
Pegmatites in the Bory Granulite Massif
Pegmatites in the Malchan district (Transbaykalia)
Das Pegmatitfield von Rožná in Westmähren (Tschechische Republik)