Listování
od 

Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils / Bruthansová, Jana, Kraft, Petr -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 48, no. 3 (2003), p. 437-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils / Bruthansová, Jana, Kraft, Petr -- In: Acta Palaeontologica Polonica -- ISSN 0567-7920 -- Roč. 48, č. 3 (2003), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR / Divoká, Hana -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1986), s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Pelokarbonatszwischenmittel in tertiären Sedimenten im Nordböhmischen Braunkohlenrevier
Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion / Aerts, C., Havelková, P., Herrel, A., Přikryl, Tomáš, Roček, Zbyněk -- In: Journal of Anatomy -- Roč. 214, č. 1 (2009), s. 100-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The pencil gneiss - a non-traditional jewellery stone
Pencil gneisses from the Šumava branch of the Moldanubicum
Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu / Šípek, Martin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 28-46, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Penetration of high-latitude nannoflora to the depositional area of the Outer Western Carpathians in the Turonian - Maastrichtian / Švábenická, Lilian -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 50, č. říjen (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Penetration survey executed at Medard-Libík Mine in connection with upcoming inundation of mine residual pit
Penetrationsuntersuchung, durchgeführt auf dem Tagebau Medard-Libík in Zusammenhang mit der geplanten Flutung dieses Tagebaurestloches
Pennin z lomu Krty na Strakonicku / Havránek, Petr, Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 447-450
Zdroj: ČGS (UNM)
The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland) / Florjan, Slawomir, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 197, č. October (2013), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Pennsylvanian cordaitaleans of the Dobrudzha Basin (Bulgaria) / Šimůnek, Zbyněk, Tenchov, Yanaki -- In: Geologica Balcanica -- ISSN 0324-0894 -- Roč. 40, č. 1-3 (2011), 35
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pennsylvanian macrofloristic record from the central and western Bohemia and from the Intra Sudetic Basin in NE Bohemia / Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 6 (1988), s. 371-372
Zdroj: ČGS (UNM)