Listování
od 

Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 96, č. 2 (2011), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton
Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton
Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum / Buriánek, David -- In: Geologie de la France -- ISBN 978-2-7159-2535-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granites in the south parth Stražek Moldanubicum - example of the evolution peraluminous granitic melt
Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952-, Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999), p. 144
Zdroj: ČGS (UNM)
Percepce a image malých měst / Frantál, Bohumil, Pokluda, František -- In: Geografie malých měst 2004 -- s. 174-183
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích / Kallabová, Eva -- In: Bydlení - nové formy a dimenze -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce malých moravských měst jejich obyvateli / Frantál, Bohumil, Pokluda, František -- In: Geografie malých měst -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky / Klímová, Alžběta -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 107-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990 / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003 -- s. 275-284
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Perception and public opinion of wind power plants / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva -- In: Geography in Czechia and Slovakia -- S. 139-143
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Perception of landscapes in the sources of personal nature on the example of Zdenka Braunerová (1858 - 1934)
Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population / Horská, H., Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 19-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic) / Černík, J., Frantál, Bohumil, Havlíček, M., Klusáček, Petr, Kunc, J., Martinát, Stanislav, Navrátil, J., Tonev, P. -- In: Geographica Technica -- Roč. 9, č. 1 (2014), s. 66-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Perd'e Fogu outcrop: a classical exposure of 'Orthoceras limestone' in the Fluminimaggiore area (SW Sardinia) / Corradini, Carlo, Ferretti, Annalisa, Kříž, Jiří, Piras, Sergio, Serpagli, Enrico -- In: Rendiconti della Societá Paleontologica Italiana -- ISSN 0375-7633 -- Roč. 3, č. 2 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Perechod od molassovoj k platformennoj stadii v predelach variscid srednej Jevropy
Perforated rocks
Peri-Tethys: stratigraphic correlations 2 (Variant.)
Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge) / Nowakowski, Antoni, Seim, Rolf -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 10 (1991), s. 433-448
Zdroj: ČGS (UNM)