Listování
od 

Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny / Tauber, Ortwin -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Č. 8 (1987), s. 7-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary na Tisé skále / Lipský, Zdeněk -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, Treml, Václav, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), s. 304-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary v údolí Krumgampen, Ötztálské Alpy, Rakousko
Periglaciální tvary ve východoalpských hornatinách / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 300-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 347-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče / Stískal, Ondra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians / Balogh, Kadosa, Vass, Dionýz -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 14, no. 9 (1989), p. 849-858
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians / Łój, Monika, Madej, Janusz, Porzucek, Sławomir, Zuchiewicz, Witold -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 97-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks / Hrouda, František, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 1 (1994), p. 37-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodicita geotektonických etap a vznik uhlí
Periodicities between 6 and 16 years in surface air temperature in possible relation to solar inertial motion / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 66, č. 3 (2004), s. 219-227
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách / Střeštík, Jaroslav -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 101-105
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Periodicity of Geotectonic Stages and Coal Generation / Květ, Radan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 83 (1998), p. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodicity of Mining and Induced Seismicity in the Mayrau Mine, Czech Rebublic / Číž, Radim, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 29-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic / Číž, Radim, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 51-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Periodické změny v intenzitě přednostní orientace zrn běhěm deformace prostým střihem a jejich odraz v anizotropii magnetické susceptibility usazených a vulkanických hornin
Periody a fáze krasovění v českém krasu / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 11 (1985), s. 36-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Periody spojené se slapovými variacemi / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ