Listování
od 

Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians / Łój, Monika, Madej, Janusz, Porzucek, Sławomir, Zuchiewicz, Witold -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 97-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks / Hrouda, František, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 1 (1994), p. 37-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodicita geotektonických etap a vznik uhlí
Periodicities between 6 and 16 years in surface air temperature in possible relation to solar inertial motion / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 66, č. 3 (2004), s. 219-227
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách / Střeštík, Jaroslav -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 101-105
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Periodicity of Geotectonic Stages and Coal Generation / Květ, Radan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 83 (1998), p. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodicity of Mining and Induced Seismicity in the Mayrau Mine, Czech Rebublic / Číž, Radim, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 29-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic / Číž, Radim, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 51-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Periodické změny v intenzitě přednostní orientace zrn běhěm deformace prostým střihem a jejich odraz v anizotropii magnetické susceptibility usazených a vulkanických hornin
Periody a fáze krasovění v českém krasu / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 11 (1985), s. 36-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Periody spojené se slapovými variacemi / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periody spojené se slapovými variacemi / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 18. seminář -- s. 65-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Perlite in the Central Slovakian neovolcanic area
Perlity stredoslovenských neovulkanitov / Hroncová, Zuzana -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 561-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov / Lajčáková, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 223-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Perly nielen z morského dna / Mrazík, Peter -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 3 (1989), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Perly, perleť a korály / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy / Siblík, Miloš -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 175-180
Zdroj: ČGS (UNM)