Listování
od 

Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Perlite in the Central Slovakian neovolcanic area
Perlity stredoslovenských neovulkanitov / Hroncová, Zuzana -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 561-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov / Lajčáková, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 223-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Perly nielen z morského dna / Mrazík, Peter -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 3 (1989), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Perly, perleť a korály / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy / Siblík, Miloš -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 175-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 6 (2005), s. 346-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Permafrost a změny klimatu / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 6 (2005), s. 345-347
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motion in the Bohemian Massif / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 7, - (2005), G9-1MO3P
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motions in the Bohemian Massif operated by IRSM AS CR / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lezyce, November 4-6, 2004 -- s. 21-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The permanent NdFeB magnets in the circuits for magnetic filters and the first technological tests / Mucha, Pavel, Straka, Pavel, Žežulka, Václav -- In: International Journal of Mineral Processing -- Roč. 78, - (2005), s. 31-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Současný stav a vývoj bodových polí -- s. 55-59
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Vývoj metod a technologií GPS v geodézii -- s. 95-99
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permeability a porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing / Šperl, Jan, Trčková, Jiřina -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 41-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types / Lexa, Ondrej, Machek, Matěj, Mainprice, David, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing / Šperl, Jan, Trčková, Jiřina, 1945- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 1 (149), p. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Radon investigations in Czechoslovakia III -- s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Landslides in research, theory and practice -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 1135-1140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Landslides in research, theory and practice, Volume 3. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000 -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 1135-1140
Zdroj: ČGS (UNM)