Listování
od 

Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective / Bouch, Jon E., Gunn, Andrew G., Large, Duncan E., McKervey, John A., Naden, Jonathan, Scrivener, Richard C., Shepherd, Tom J., Styles, Michael T. -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 40, no. 1 (2005), p. 24-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Permocarboniferous sandstones in the outer block masonry of the gothic part of St. Vitus Cathedral in Prague.
Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice) / Drábková, Jana, Martínek, Karel, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku / Prouza, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 336-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice) / Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 3 (1984), s. 173-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I / Šrámek, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 136-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II / Šrámek, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 157-160, Příl. XVI
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Permotriasové vulkanity Barun-Burenu, Mongolsko / Schovánková, Daniela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
The Permotriassic branchiosaurid Tungussogyrinus Efremov, 1939 (Temnospondyli, Dissorophoidea) from Siberia restudied / Werneburg, Ralf -- In: Fossil record -- ISSN 1435-1943 -- Vol. 12, no. 2 (2009), p. 105-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov / Bezák, Vladimír, Broska, Igor, Konečný, Patrik, Košler, Jan, 1965-, Petrík, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 127-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Peronopsis umbonata (Hawle et Corda, 1847), nomenclatoricaly correct name for species Hypagnostus umbonatus (Hawle et Corda, 1847) and Peronopsis palmadon Kordula et Šnajdr, 1979 from Barrandian Middle Cambrian (Czech Republic) / Valíček, Jan -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 8 (2002), p. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Peronopsis umbonata (Hawle et Corda, 1847), nomenklatoricky správné pojmenování pro druhy Hypagnostus umbonatus (Hawle et Corda, 1847) a Peronopsis palmadon Kordule et Šnajdr, 1979 z barrandienského středního kambria (Česká republika)
Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří / Horáková, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 427-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 2 (1988), p. 81-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association) / Karwowski, Lukasz, Wlodyka, Roman -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Vol. 53, no. 1-2 (2000), p. 109-130
Zdroj: ČGS (UNM)