Listování
od 

Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác / Daubner, Jozef, Gwerk, Edmund, Kámen, Miroslav, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 6 (1987), s. 523-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úkoly osecké geologie / Elznic, Antonín -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1986), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny / Klener, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 356-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene / Kratochvíla, Ladislav, Požár, Miloslav -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu / Krejčí, Oldřich, 1958-, Müller, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 236-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce / Polášek, K. -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984), s. 116-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách / Svoboda, Vlastimil -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984)
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR / Němec, Jan, 1946- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 29-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska / Němec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 1-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 277-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi / Blumenthal, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu / Petříčková, Iva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 264
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení) / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)