Listování
od 

Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor / Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 24-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1997), s. 38-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin / René, Miloš -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin / René, Miloš -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu / Pertold, Zdeněk, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác / Daubner, Jozef, Gwerk, Edmund, Kámen, Miroslav, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 6 (1987), s. 523-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úkoly osecké geologie / Elznic, Antonín -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1986), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny / Klener, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 356-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene / Kratochvíla, Ladislav, Požár, Miloslav -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu / Krejčí, Oldřich, 1958-, Müller, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 236-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce / Polášek, K. -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984), s. 116-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách / Svoboda, Vlastimil -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984)
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR / Němec, Jan, 1946- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 29-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska / Němec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 1-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 277-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi / Blumenthal, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)