Listování
od 

Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce / Polášek, K. -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984), s. 116-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách / Svoboda, Vlastimil -- In: Sborník GPO -- Č. 28 (1984)
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR / Němec, Jan, 1946- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 29-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska / Němec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 1-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 277-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi / Blumenthal, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu / Petříčková, Iva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 264
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení) / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice / Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 4 (1993), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním / Koranda, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí / Domácí, Luděk -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 19-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uranu v České republice / Kříbek, Bohdan -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 5, č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov / Bacsó, Zoltán -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)