Listování
od 

Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním / Koranda, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí / Domácí, Luděk -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 19-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uranu v České republice / Kříbek, Bohdan -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 5, č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov / Bacsó, Zoltán -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR / Kadlec, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 225-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu / Árendarik, Jan, Jiránek, Jiří, Štěpánková, Jana -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 9-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití černého uhlí v České republice / Buchtele, Jaroslav, Němec, J., Osner, Z., Roubíček, V. -- In: Sborník abstraktů -- s. 19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 35-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR / Němec, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědých uhlí v ČSSR
Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 21, č. 1-2 (1989), s. 49-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře -- S. 127-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve / Jirásek, Jakub, 1978-, Sedláčková, Lenka, Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě / Šafářová, Marcela, Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ / Bruša, Pravoslav, Tözsér, Juraj -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 224-231
Zdroj: ČGS (UNM)