Listování
od 

Perspektivy využití černého uhlí v České republice / Buchtele, Jaroslav, Němec, J., Osner, Z., Roubíček, V. -- In: Sborník abstraktů -- s. 19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 35-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR / Němec, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědých uhlí v ČSSR
Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 21, č. 1-2 (1989), s. 49-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře -- S. 127-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve / Jirásek, Jakub, 1978-, Sedláčková, Lenka, Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě / Šafářová, Marcela, Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ / Bruša, Pravoslav, Tözsér, Juraj -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 224-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy zásobování pitnou vodou v okrese Žďár nad Sázavou / Polenka, Evžen -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 117-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin / Růžičková, Zdeňka -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 293-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego / Kanasiewicz, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 108-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA / Gajewski, Andrzej, Wójcicki, Adam -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 10 (2004), s. 934-935
Zdroj: ČGS (UNM)
Perturbace megaflóry v mořském patru Enny v hornoslezské pánvi nasvědčuje pozdně mississipskému ústupu ledovce.
Perturbation approach for P waves in weakly anisotropic media / Gajewski, D., Pšenčík, Ivan -- In: EAGE 58th Conference and Technical Exhibition. Extended abstracts. Vol. 1 -- s. P013
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Perturbation Hamiltonians in heterogeneous anisotropic weakly dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 18 -- S. 223-244
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Perturbation Hamiltonians in heterogeneous anisotropic weakly dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 178, č. 2 (2009), s. 939-949
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Perturbation of the steady-state temperature field due to the effect of changes of climate and convection in Bohemia / Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Peruánská ložiska nerostných surovin / Bouška, Vladimír, 1933-, Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 248-252
Zdroj: ČGS (UNM)