Listování
od 

Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif / Matějka, Dobroslav, Nosek, Tomáš, René, Miloš -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 359-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of variscan granitoids in the Central bohemian Pluton in the Příbram area / Ledvinková, Vlasta -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 30, č. 30 (2004), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area / Ledvinková, Vlasta, Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 93-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia / Beard, Brian L., Brueckner, Hannes K., Johnson, Clark M., Medaris, L. Gordon, jr., Mísař, Zdeněk -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 111, č. 4 (1992), s. 468-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks / Holub, František, 1949- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic position of ultramafics in Staré Město unit
Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians) / Kováčik, Martin, Ledru, Patrick, Madarás, Ján, Schulmann, Karel, Siman, Pavol -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- No. 3-4 (1996), p. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians / Broska, Igor, Leichmann, Jaromír, Williams, C. Terry -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu / Klápová, Helena -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetograms (relict structures) in carbonate rocks
Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety) / Koszela, Stanislaw -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 30 (1997), s. 59-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5, - (1997), s. 181-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 181-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu / Gregerová, Miroslava, Sulovský, Petr, Vallová, Soňa -- In: Petrológia a geodynamika -- ISBN 80-223-2066-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Petrogeneze granitoidů červenského typu (středočeský plutonický komplex)
Petrogeneze granitů klenovského masívu
Petrogeneze granitů klenovského masivu / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav, René, Miloš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 223-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze jihočeských granulitů: význam vztahu minerál-tavenina
Petrogeneze kontrastierender Granitplutone in Westböhmen (Tschechien)