Listování
od 

Petrografická charakteristika metamorfovaných hornin komplexu Khan Khayrkhan
Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov) / Gilíková, Helena, Otava, Jiří, 1950-, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov / Gilíková, Helena, Otava, Jiří, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov / Gregerová, Miroslava, Střelcová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografická, geochemická a geotektonická studie miocenního vulkanismu ve Štýrsku, Rakousko
Petrografická jubilea v r. 2000 / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty / Mihaliková, Anna -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku / Novák, Jiří K. -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 31 (1991), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří / Bejšovec, Zdeněk -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 54-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrografické charakteristiky severočeských uhlí a pevných zbytků z coprocessingu
Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami / Karolusová, Eva -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické složení avlastnosti hnědých uhlí
Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí) / Buriánek, David, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov / Hrinda, Ján -- In: Zborník pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 9-105
Zdroj: ČGS (UNM)