Listování
od 

Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku / Novák, Jiří K. -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 31 (1991), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří / Bejšovec, Zdeněk -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 54-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrografické charakteristiky severočeských uhlí a pevných zbytků z coprocessingu
Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami / Karolusová, Eva -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické složení avlastnosti hnědých uhlí
Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí) / Buriánek, David, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov / Hrinda, Ján -- In: Zborník pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 9-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74 / Fejdiová, Oľga -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 143-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd / Faimon, Jiří, 1950-, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zatloukalová, Ivana -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 71
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy) / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary) / Chlupáčová, Marta, Holub, František V., Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska / Holub, František V., Vácha, J. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad / Dudíková Schulmannová, Barbora, Verner, Kryštof -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografický rozbor štípané a broušené industrie z protoúnětického pohřebiště v Pavlově. / Přichystal, Antonín (2009) -- In: Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. -- ISBN 978-80-86989-14-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF