Listování
od 

Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí) / Buriánek, David, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov / Hrinda, Ján -- In: Zborník pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 9-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74 / Fejdiová, Oľga -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 143-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd / Faimon, Jiří, 1950-, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zatloukalová, Ivana -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 71
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy) / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary) / Chlupáčová, Marta, Holub, František V., Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska / Holub, František V., Vácha, J. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad / Dudíková Schulmannová, Barbora, Verner, Kryštof -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografický rozbor štípané a broušené industrie z protoúnětického pohřebiště v Pavlově. / Přichystal, Antonín (2009) -- In: Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. -- ISBN 978-80-86989-14-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť / Přichystal, Antonín (2002) -- In: V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě -- ISBN 80-210-2933-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 19-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi / Žáková, Božena -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 2 (1970), s. 25-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova / Přichystal, Antonín (2009) -- In: Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- ISBN 978-80-7028-352-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej / Sýkorová, Ivana -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografičeskije tipy neovulkaničeskich produktov vostočnoj Slovakii po akcessornym mineralam
Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)