Listování
od 

Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 19-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi / Žáková, Božena -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 2 (1970), s. 25-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova / Přichystal, Antonín (2009) -- In: Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- ISBN 978-80-7028-352-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej / Sýkorová, Ivana -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 73 (1986), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografičeskije tipy neovulkaničeskich produktov vostočnoj Slovakii po akcessornym mineralam
Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1999), s. 65-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1999), s. 125-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1998), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic / Krejčí, Jan, Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium universitatis purkynianae brunensis,. Geologia -- Roč. 17, č. 5 (1987), s. 241-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49, - (2009), s. 35-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 35-41, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 71-83, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí) / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- N, č. 48 (2008), s. 51-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH