Listování
od 

Petrografie poličského krystalinika / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. srpen (2009), 43
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografie spodnopleistocenních kontinentálních sedimentů - Beroun-dálnice
Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve / Martinec, Petr, Sýkora, L. -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- s. 135-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Petrografie v naftové geologii / Zádrapa, Miroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko) / Krmíček, Lukáš, Stárková, Marcela, Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR / Martinec, Petr, 1942- -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 9-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic analysis of the Medieval Brno ceramics
Petrographic and geochemical characteristics of mortars and plasters of the St. Peter and Paul's Church in Brno
Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic / Gottsmann, J., Tobschall, H. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia / Peša, Ondřej, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century : proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13 -- ISBN 978-80-7028-324-0 -- s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia / Peša, Ondřej, Slobodník, Marek (2008) -- In: Petroarchaeology in the Czech republic and Poland at the beginning of the 21st century -- ISBN 978-80-7028-324-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia) / Kužvart, Miloš, Neužil, Josef, 1925-, Reichelt, Miloslav -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 111
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic character of building stones of some ecclesiastic buildings of Roman Age in the Benešov area
Petrographic characteristics of an anthropomorphic sculpture of the linear pottery culture from Brodek u Prostějova, Prostějov dist.
Petrographic characteristics of building materials from historical monuments of the Prostějov District
Petrographic Characteristics of North Bohemian Coals and Their Residues from Coal/Oil Coprocessing / Černý, J., Sýkorová, Ivana -- In: Mezinárodní vědecká konference -- s. 42-43
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing / Černý, Jaroslav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic characteristics of rocks from an adit driven under Chochola Hill
Petrographic characteristics of rocks from boreholes in the vicinity of Kamenec and Polička