Listování
od 

Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing / Černý, Jaroslav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic characteristics of rocks from an adit driven under Chochola Hill
Petrographic characteristics of rocks from boreholes in the vicinity of Kamenec and Polička
Petrographic characterization of Culmian (?) graywackes from the Jihlava Furrow (Moldanubicum)
Petrographic characterization of the Vrbno Group rocks in the area of polymetallic deposit Oskava (North Moravia)
Petrographic classification of intrusive bodies according to the matrix composition
Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland) / Hanák, B., Pozzi, M. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 2 (1999), p. 145-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic composition and properties of brown coals
The petrographic composition of the fluvial gravels in the Dyje alluvial plain (Zaječí CEMEX gravel pit)
Petrographic composition of the Mohelnice formation sandstones and their petrofacies
Petrographic Determination of Coal Weathering / Čermák, Ivo, Daněk, V., Sýkorová, Ivana -- In: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii wegla -- s. 21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrographic examination of coal matter weathering / Čermák, Ivo, Sýkorová, Ivana -- In: Weathering of fossil organic matter -- ISBN 80-7075-237-8 -- s. 28-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrographic examination of concrete from 20th century bridges and identification of reactive components / Lukschová, Šárka, Pertold, Zdeněk, Přikryl, Richard -- In: Arch?07 ? 5th International Conference on Arch Bridges -- ISBN 978-972-8692-31-5 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Petrographic examination of weathering of coal matter / Čermák, Ivo, Pašek, Josef, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Weathering of Fossil Organic Matter -- ISBN 80-7075-237-8 -- s. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrographic identification of alkali-reactive aggregates in concrete from 20th century bridges / Lukschová, Šárka, Pertold, Zdeněk, Přikryl, Richard -- In: Construction and building materials -- ISSN 0950-0618 -- Roč. 23, č. 2 (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Petrographic investigaations of abandoned dolomite quarry at Přídolí near Velká Chuchle, Barrandian area
Petrographic investigation of chipped and polished industry from the burial site of Proto-Únětice culture at Pavlov (Břeclav district).
Petrographic investigation of lithic artifacts from the stone age of Czechoslovakia
Petrographic investigation of polished and other lithic industries from burial-grounds at Vedrovice
Petrographic investigation of Tertiary volcanics on map sheet 02-224 Varnsdorf and 02-242 Dolní Podluží, northern Bohemia