Listování
od 

Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif / Grégoire, Michel, Koepke, Jürgen, Ntaflos, Theodoros, Puziewicz, Jacek -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 173
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrological and geophysical research of the crystalline rocks between Chotěboř and Trhová Kamenice
Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gas proneness / Machovič, V., Novotná, M., Pavlíková, H., Sýkorová, Ivana -- In: Geological Society Special Publication No 109 -- s. 249-260
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness / Machovič, Vladimír, Novotná, M., Pavlíková, Helena, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 109 (1996), p. 249-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrological and structural evidence of Late Variscan nature of contact between Moldanubicum and Barrandian in Klatovy area
Petrological characteristic of plutonites of the Příbram underground gas reservoir
Petrological characteristics of sediments of the Magura Flysch at the map-sheet Holešov
Petrological investigation of the pyroclastics from the Nový Hackelberg schaft, Zlaté Hory-west (Czechoslovakia)
Petrological research of the diatreme in Teplice-Šanov area
Petrological study of the grt-cpx-albite rock with magnetite, Česká brána crystalline complex, Žernoseky
Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády / Bodlák, Pavel, Domečka, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 76-79, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram) / Breiter, Karel, 1956-, Domečka, Karel, Sokol, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologická studie některých čukotských uhlí a srovnání s uhlími Severočeské hnědouhelné pánve
Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic / Burg, Jean-Pierre, Guiraud, Michel, Pitra, Pavel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka / Nývlt, Daniel, Sikorová, Jana, Víšek, Josef -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku / Bořecký, Vít -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 491-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko / Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Schovánek, Pavel, Schulmannová, Barbora, 1963-, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 42-45, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí / , , Pertoldová, Jaroslava, Schovánek, Pavel, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách) / Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)