Listování
od 

Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic / Burg, Jean-Pierre, Guiraud, Michel, Pitra, Pavel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka / Nývlt, Daniel, Sikorová, Jana, Víšek, Josef -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku / Bořecký, Vít -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 491-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko / Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Schovánek, Pavel, Schulmannová, Barbora, 1963-, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 42-45, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí / , , Pertoldová, Jaroslava, Schovánek, Pavel, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách) / Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově / Novák, Jiří Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 142-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 91-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky. / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 289-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologičesko-mineralogičeskaja charakteristika normaľnogo elektrokorunda
Petrologie
Petrologie a geochemie běstvinského granulitového tělesa metamorfovaného v eklogitové facii, Český masiv.
Petrologie a geochemie běstvinských granulitů metamorfovaných v eklogitové facii, Český masiv
Petrologie a geochemie československé části krušnohorského žulového plutonu
Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně) / Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie metaofiolitů staroměstkého krystalinika