Listování
od 

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí / , , Pertoldová, Jaroslava, Schovánek, Pavel, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách) / Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově / Novák, Jiří Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 142-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 91-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky. / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 289-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologičesko-mineralogičeskaja charakteristika normaľnogo elektrokorunda
Petrologie
Petrologie a geochemie běstvinského granulitového tělesa metamorfovaného v eklogitové facii, Český masiv.
Petrologie a geochemie běstvinských granulitů metamorfovaných v eklogitové facii, Český masiv
Petrologie a geochemie československé části krušnohorského žulového plutonu
Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně) / Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie metaofiolitů staroměstkého krystalinika
Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Josef, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice / Bouška, Vladimír, 1933-, Cháb, Jan, Jelínek, Emil, 1943-, Pačesová, Magdalena, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 36-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu / Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie a geochemie vysokohořečnatých mafických metavulkanitů neoproterozoické sekvence sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova, středočeský pluton, Česká republika