Listování
od 

Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu / Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie a geochemie vysokohořečnatých mafických metavulkanitů neoproterozoické sekvence sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova, středočeský pluton, Česká republika
Petrologie a mineralogie klastů granulitů v kulmských slepencích (Visé) na střední Moravě, Česká republika
Petrologie a mineralogie neolitických a eneolitických artefaktů z České republiky
Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje / Dvořák, Zdeněk, Skála, Roman, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína / Langrová, A., Pivec, E., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 188-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína / Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 188-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví / Holub, František, 1949-, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem) / Losos, Zdeněk, Veselý, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika / Losos, Zdeněk, Veselý, Miroslav -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII., č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrologie a stáří krystalinik východního mongolského ALtaje, JZ Mongolsko
Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu / Holub, František, 1949-, Verner, Kryštof, Vosk, Matěj -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska / Pitra, Pavel -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a vulkanologie Kozákova / Řeháček, Jakub L. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 295-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie alkalických subvulkanických hornin z oblasti Roztok nad Labem (České středohoří)
Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové / Sládková, Bohumila -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 247-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47, - (2007), s. 49-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací / Pertoldová, Jaroslava -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)