Listování
od 

Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47, - (2007), s. 49-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací / Pertoldová, Jaroslava -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui / Erban, Vojtěch, Holub, František, Janoušek, Vojtěch, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui / Erban, Vojtěch, Holub, František, 1949-, Janoušek, Vojtěch, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 30-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze pozdně variské granitové intruze příklady ze ševětínského masivu, moldanubický pluton, jižní Čechy
Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu / Leichmann, Jaromír, Štelcl, Jindřich, jr., Zachovalová, Kateřina -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 71-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemie a stáří low-Ti mare-basalt meteoritu Northeast Africa 003-A: Možný člen skupiny Apolla 15 mare bazaltů
Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice) / Babůrek, Jiří, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích / Škoda, Radek, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie litického masívu a jeho pláště / Knotek, Zdeněk, Suková, Hana -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 21-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 280-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 158-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 158-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie nasavrckého masívu / Knotek, Miroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 1-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie některých granát - kyanit - K-živcových leptynitů českého moldanubika (Československo)
Petrologie některých proterozoických silicitů / Gabriel, Zbyněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 191-198, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46, - (2006), s. 25-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH