Listování
od 

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary) / Chlupáčová, Marta, Holub, František V., Lang, Miloš, Novák, Jiří, Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti / Chlupáčová, M., Holub, F. V., Lang, Miloš, Novák, Jiří, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 142-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov) / Novák, Milan, 1952-, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie včera, dnes a zítra / Fediuk, František, 1929- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologija i geochimija čechoslovackoj časti rudnogorskogo (Krušnogoskogo) granitnogo plutona
Petrologija i geochimija metaofiolitov staromestkich kristalličeskich gornych porod
Petrologija izmenennych ul'traosnovnych porod iz-pod g. Dvor Kralove
Petrologija nekotorych granat - kyanit - K-polevo-špatovych leptinitov češskogo moldanubikuma (Čechoslovakija)
Petrologija ščëločnych subvulkaničeskich gornych porod iz oblasti Roztoki nad Labem (Češskoje srednegor'je)
Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia / Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Janoušek, Vojtěch, Khasbazaar, Bolormaa -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 53, č. 2 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia / Bolormaa, Khasbazaar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, 1964-, Hrdličková, Kristýna, Janoušek, Vojtěch -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 2 (2008), p. 139-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia) / Balogh, K., Hegner, E., Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 183, č. 1 (2006), s. 41-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia) / Balogh, Kadosa, Hegner, Ernst, Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 183, no. 1 (2006), p. 41-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic / Novák, Milan, 1952-, Vrána, Stanislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 4 (2000), p. 405-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granites as precursors of dominant ore depositions in the Krušné hory-Erzgebirge region / Breiter, Karel, 1956- -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 19-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura flysch
Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 6 (1989), p. 735-747
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic / Novák, Milan, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic / Kachlík, V., Vítková, Petra -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 27, - (2001), s. 7-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic / Kachlík, Václav, Vítková, Petra -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 27 (2001), p. 7-25
Zdroj: ČGS (UNM)