Listování
od 

Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia / Bolormaa, Khasbazaar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, 1964-, Hrdličková, Kristýna, Janoušek, Vojtěch -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 2 (2008), p. 139-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia) / Balogh, K., Hegner, E., Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 183, č. 1 (2006), s. 41-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia) / Balogh, Kadosa, Hegner, Ernst, Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 183, no. 1 (2006), p. 41-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic / Novák, Milan, 1952-, Vrána, Stanislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 4 (2000), p. 405-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granites as precursors of dominant ore depositions in the Krušné hory-Erzgebirge region / Breiter, Karel, 1956- -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 19-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura flysch
Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 6 (1989), p. 735-747
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic / Novák, Milan, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic / Kachlík, V., Vítková, Petra -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 27, - (2001), s. 7-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic / Kachlík, Václav, Vítková, Petra -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 27 (2001), p. 7-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North) / Cháb, Jan, Slabý, Jaromír -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of lamprophyres from the Czech part of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abertamy and Mariánské Lázně
Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abetramy and Mariánské Lázně / Holub, František, Jelínek, Emil, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, č. 2004 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Petrology and geochemistry of mantle xenoliths from České Středohoří Mts. and Lusatia, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš, Špaček, Petr, Ulrych, Jaromír -- In: Basalt 2013: Cenozoic magmatism in Central Europe: 24th to 28th April 2013, Görlitz, Germany: abstracts & excursion guides -- S. 39-40
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians) / Hovorka, Dušan, 1933-, Ivan, Peter, Jilemnická, Libuše, Spišiak, Ján -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 4 (1988), p. 395-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of metabasic rocks of the Rýchory Mts-Rudawy Janowickie Mts. complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif) / Patočka, František, Smulikowski, W. -- In: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne Zeszyt 9 -- s. 146-150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, 1964-, Němečková, Monika -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 1 (2003), p. 9-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of pyroxene-biotite quartz monzodiorite of the Štěpánovice dyke
Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, outer western Carpathians / Kudělásková, Jarmila -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 5 (1987), p. 545-573
Zdroj: ČGS (UNM)