Listování
od 

Petrology of Late Cretaceous ultramafic lamrophyres in the Lausitz-Massiv (Germany) / Lobst, R., Lösch, C., Renno, A. D., Stanek, K.-P. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2000), s. 115
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway / Minaříková, Dagmar, Růžičková, Eliška -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 20 (1991), s. 39-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of mafic dykes from the Jáchymov ore district and their petrophysical properties
Petrology of mantle xenoliths in alkaline neovolcanics from Northern Bohemia
Petrology of metamorphic rocks of the Khan Khayrkan metamorphic complex.
Petrology of migmatites in the area between Humpolec and Jihlava
Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Petrology of pyroxenite in Moldanubian Strážov series
Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia) / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Lang, Miloš, Obrda, Jiří, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Vol. 92, no. 5 (1982), p. 1-85, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of some proterozoic cherts
Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.) / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Vol. 93, no. 8 (1983), p. 1-84, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome / Souček, Jiří -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge / Burchard, Michael, Gross, Juliane, Maresch, Walter V., Schertl, Hans-Peter -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2006), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of the Čierná Hora Mts. granitoid rocks / Jacko, Stanislav, Petrík, Igor -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 5 (1987), p. 515-544
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of the Litice Massif and its Mantle
Petrology of the Nasavrky massif
Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian Zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín -- In: CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-695 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Němečková, Monika -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif) / Buriánek, D., Hanžl, P., Němečková, Monika -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14, - (2002), s. 18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ