Listování
od 

Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 46/48, č. 12 (2000), s. 241-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
"Pjatnistyje" koncentracii bazaľtov Češskogo massiva i nižnej Silezii
The place and role of documentary graphic information in the automated geological information system of the Czech Geological Institute
Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns) / Frantál, Bohumil -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 17-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Placer deposits at Zlaté Hory
Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland / Wierchowiec, Jan -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 57, no. 4 (2007), p. 523-538, 3 listy příloh
Zdroj: ČGS (UNM)
Placer tin deposits on the Malayan Peninsula
Placodermi and Chondrichthyes from the Devonian and Lower Carboniferous ofthe Wadi ash Shati area (Central Libya) / Špinar, Zdeněk V. -- In: Vertebrates in the tropics -- s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Placoid scales of sharks (Elasmobranchii) from outer flysch and Carpathian foredeep and their paleoecological significance
Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory
Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory / Müller, Axel, Seltmann, Reimar -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- Vol. 74, no. 1-2 (2002), p. 53-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor / Havlíček, Jaroslav, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam / Bubík, Miroslav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
"Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska / Cwojdziński, Stefan, Jodłowski, Stanisław -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 201-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Planar elements in the Proterozoic of the NE rim of the Čistá-Jesenice Massif
Planar optical waveguides in newly developed Er-silicated glasses: a comparative study of K+ and Ag+ ion exchange / Janáková, S., Kolek, O., Langrová, Anna, Míka, M., Salavcová, L., Špirková, J., Švecová, B. -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 49, č. 1 (2005), s. 53-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Planation surfaces of bohemian highlands (Czechoslovakia)
Planation surfaces of the Valašskobystřická vrchovina Highland and of its northern foreland
Planation surfaces on the top flats of the Špičák Mt. and the Rozvodí Mt. (Královský hvozd)