Listování
od 

Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří / Čáp, Pavel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Plastosols at the Dolní Věstonice II locality
Plastosols in the loess series near Bořetice
Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II / Smolíková, Libuše -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 289-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče) / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry / Novák, Martin, 1959- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 7 (1995), s. 373-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic) / Kvaček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae - Geologica -- ISSN 0001-7132 -- Roč. 47, č. 1-4 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic) / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Platanoidní samčí květenství a s ním asociované listy z českého cenomanu (Česká republika)
Platanus-Blätter aus der Oberkreide von Böhmen and Mähren / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Jg. 70, Nr. 2 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation / Ostřihanský, Lubor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 48, no. 1-4 (2004), p. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region / Gahagan, L., Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Marko, František, Oszczypko, Nestor, Ślączka, Andrzej -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region / Gahagan, Lisa, Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Marko, František, Oszczypko, Nestor, Ślączka, Andrzej -- In: The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84 -- ISBN 0-89181-365-1 -- s. 11-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Platform part of ČSSR / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: 18th European colloquy on micropaleontology, excursion guide -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Platididní brachiopodi středního turonu z české křídové pánve (Česká republika)
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 76, č. 2 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, L., Nekvasilová, O., Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 76, č. 2 (2002), s. 251-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 76, no. 2 (2002), p. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone / Fiedler, Fine, Kindermann, Andreas, Seifert, Thomas, Uhlig, Stephan -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 49, Nr. 2 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinoidy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masív