Listování
od 

Platanus-Blätter aus der Oberkreide von Böhmen and Mähren / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Jg. 70, Nr. 2 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation / Ostřihanský, Lubor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 48, no. 1-4 (2004), p. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region / Gahagan, L., Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Marko, František, Oszczypko, Nestor, Ślączka, Andrzej -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region / Gahagan, Lisa, Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Marko, František, Oszczypko, Nestor, Ślączka, Andrzej -- In: The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84 -- ISBN 0-89181-365-1 -- s. 11-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Platform part of ČSSR / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: 18th European colloquy on micropaleontology, excursion guide -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Platididní brachiopodi středního turonu z české křídové pánve (Česká republika)
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 76, č. 2 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, L., Nekvasilová, O., Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 76, č. 2 (2002), s. 251-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 76, no. 2 (2002), p. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone / Fiedler, Fine, Kindermann, Andreas, Seifert, Thomas, Uhlig, Stephan -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 49, Nr. 2 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinoidy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masív
Platinové výskyty v Sierra Leone / Ševčík, Josef, 1943-, Veselý, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinum-group element geochemistry of subcontinental mantle xenoliths from the Bohemian Massif, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Jelínek, E. -- In: 10th International Platinum Symposium. Extended Abstracts -- s. 269-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Platinum-group elements in ores from the Kalmakyr porphyry Cu-Au-Mo deposit, Uzbekistan: bulk geochemical and laser ablation ICP-MS data / Jukov, Alexander, Khalmatov, Rustam, Koneev, Rustam, Košler, Jan, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 45, č. 5 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platinum-group elements (PGE) and their principal carriers in metal-rich black shales: an overview with a new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou Province, south China) / Aiglsperger, Thomas, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Zaccarini, Federica -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 58, č. 3 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platinum occurrences in Sierra Leone
Platyceratid gastropods - stem group of patellogastropods, neritimorphs or something else? / Berkyová, Stanislava, Ferrová, Lenka, Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Mergl, M., RACHEBOEUF, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platyceratidni gastropodi - kořenová skupina patellogastropodů,neritimorfů či něco jiného?
Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd) / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 24-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997 / Buzek, Ladislav -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie -- Č. 6 (1998), s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)