Listování
od 

Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, L., Nekvasilová, O., Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 76, č. 2 (2002), s. 251-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 76, no. 2 (2002), p. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone / Fiedler, Fine, Kindermann, Andreas, Seifert, Thomas, Uhlig, Stephan -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 49, Nr. 2 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinoidy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masív
Platinové výskyty v Sierra Leone / Ševčík, Josef, 1943-, Veselý, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Platinum-group element geochemistry of subcontinental mantle xenoliths from the Bohemian Massif, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Jelínek, E. -- In: 10th International Platinum Symposium. Extended Abstracts -- s. 269-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Platinum-group elements in ores from the Kalmakyr porphyry Cu-Au-Mo deposit, Uzbekistan: bulk geochemical and laser ablation ICP-MS data / Jukov, Alexander, Khalmatov, Rustam, Koneev, Rustam, Košler, Jan, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 45, č. 5 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platinum-group elements (PGE) and their principal carriers in metal-rich black shales: an overview with a new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou Province, south China) / Aiglsperger, Thomas, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Zaccarini, Federica -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 58, č. 3 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platinum occurrences in Sierra Leone
Platyceratid gastropods - stem group of patellogastropods, neritimorphs or something else? / Berkyová, Stanislava, Ferrová, Lenka, Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Mergl, M., RACHEBOEUF, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platyceratidni gastropodi - kořenová skupina patellogastropodů,neritimorfů či něco jiného?
Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd) / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 24-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997 / Buzek, Ladislav -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie -- Č. 6 (1998), s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky / Kliment, Zdeněk, 1961- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 4 (2005), s. 231-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 246-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa / Karásek, Jaromír, Musil, Rudolf, 1926-, Valoch, Karel -- In: Folia historica. Faculty of Science, Masaryk University Brno -- Roč. 69 (1999), s. 175
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocene and Holocene faunal finds from some caves in Moravian Karst
Pleistocene and Holocene faunal remains from excavations of Josef Skutil in the Moravian Karst.
Pleistocene cryogene processes on the summit of the Stránská skála Hill in Brno and their palaeoclimatic significance
Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic) / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 47 (2013), p. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)