Listování
od 

Platyceratid gastropods - stem group of patellogastropods, neritimorphs or something else? / Berkyová, Stanislava, Ferrová, Lenka, Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Mergl, M., RACHEBOEUF, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Platyceratidni gastropodi - kořenová skupina patellogastropodů,neritimorfů či něco jiného?
Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd) / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 24-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997 / Buzek, Ladislav -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie -- Č. 6 (1998), s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky / Kliment, Zdeněk, 1961- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 4 (2005), s. 231-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 246-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa / Karásek, Jaromír, Musil, Rudolf, 1926-, Valoch, Karel -- In: Folia historica. Faculty of Science, Masaryk University Brno -- Roč. 69 (1999), s. 175
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocene and Holocene faunal finds from some caves in Moravian Karst
Pleistocene and Holocene faunal remains from excavations of Josef Skutil in the Moravian Karst.
Pleistocene cryogene processes on the summit of the Stránská skála Hill in Brno and their palaeoclimatic significance
Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic) / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 47 (2013), p. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocene deposits of the "higher" fluvial terrace of Bečva river in the area of Vsetín city
Pleistocene environments and palaeolithic occupation of the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnoyarsk region / Chlachula, Jiří, Čecha, Vitalij P., Drozdov, Nikolaj I. -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 23 (1999), s. 141-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocene fluvial sediments on the Kolín map sheet
The Pleistocene fluvial sediments on the map sheet 13-12 Kopidlno
The Pleistocene fluvial sediments on the map sheet 14-41 Šumperk
Pleistocene fluvial sediments on the Vysoké Mýto map sheet
Pleistocene fluvial sediments (sheet No.13-143 Pečky)
Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study / Buriánek, David, Nehyba, Slavomír -- In: Geo.Alp -- ISBN 1824-7741 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study / Buriánek, David, Nehyba, Slavomír -- In: Geo. Alp -- ISSN 1824-7741 -- Vol. 4 (2007), p. 70
Zdroj: ČGS (UNM)