Listování
od 

Pleistocene Rodents of Europe / Kowalski, Kazimierz -- In: Folia quaternaria -- ISSN 0015-573X -- Vol. 72 (2001), p. 389
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenne deposits of the higher fluvial terrace of Bečva river in the area of Vsetín city
Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 43 (2006), s. 21-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní klima a paleolit v údolí Angary ve východní části střední Sibiře
Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam / Czudek, Tadeáš -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko) / Harčár, Ján, Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov) / Adamec, Martin, Duras, Roman, Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní permafrost na území Československa / Czudek, Tadeáš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 245-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní řeky Arabského poloostrova / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 279-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. podzim (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika) / Smolíková, Libuše, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 4 (1998), s. 313-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní zalednění Alp a jejich vztah ke globálním paleoklimatickým změnám