Listování
od 

Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní permafrost na území Československa / Czudek, Tadeáš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 245-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní řeky Arabského poloostrova / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 279-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. podzim (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně / Baroň, Ivo, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika) / Smolíková, Libuše, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 4 (1998), s. 313-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenní zalednění Alp a jejich vztah ke globálním paleoklimatickým změnám
Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska / Nedomová, Jana -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich / Dolecki, Leopold -- In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia -- ISSN 0137-1983 -- Roč. 54 (1999), s. 165-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Plejstocenovaja merzlota na territorii Čechoslovakii
Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC) / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Plesovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, DJ, Kosler, J., Sláma, Jiří -- In: Chemical geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 249, č. 1-2 (2008), 35
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Plestocenne deposits of the 'higher' fluvial terrace of Bečva River in the area of Vsetín
Plešivecká brána a skalní kanci, neboli pár poznámek k pískovcovému fenoménu Dubských skal / Mikuláš, Radek -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 23-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky) / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Plešné Lake - archives of information about Holocene and Late Pleistocene character of vegetation, landscape and lake biotope (first results)
Plešovice zircon -- a new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, D. J., Crowley, J. L., Gerdes, A., Hanchar, J. M., Horstwood, M. S. A., Košler, J., Morris, G. A., Nasdala, L., Norberg, N., Schaltegger, U., Schoene, B., Sláma, Jiří, Tubrett, M. N., Whitehouse, M. J. -- In: Chemical Geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 249, 1-2 (2008), s. 1-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, Daniel J., Crowley, James L., Gerdes, Axel, Hanchar, John M., Horstwood, Matthew S. A., Košler, Jan, 1965-, Morris, George A., Nasdala, Lutz, Norberg, Nicholas, Schaltegger, Urs, Schoene, Blair, Sláma, Jiří, Tubrett, Michael N., Whitehouse, Martin J. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 249, no. 1-2 (2008), p. 1-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 173, no. 1-4 (2004), p. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)