Listování
od 

Plesovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, DJ, Kosler, J., Sláma, Jiří -- In: Chemical geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 249, č. 1-2 (2008), 35
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Plestocenne deposits of the 'higher' fluvial terrace of Bečva River in the area of Vsetín
Plešivecká brána a skalní kanci, neboli pár poznámek k pískovcovému fenoménu Dubských skal / Mikuláš, Radek -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 23-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky) / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Plešné Lake - archives of information about Holocene and Late Pleistocene character of vegetation, landscape and lake biotope (first results)
Plešovice zircon -- a new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, D. J., Crowley, J. L., Gerdes, A., Hanchar, J. M., Horstwood, M. S. A., Košler, J., Morris, G. A., Nasdala, L., Norberg, N., Schaltegger, U., Schoene, B., Sláma, Jiří, Tubrett, M. N., Whitehouse, M. J. -- In: Chemical Geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 249, 1-2 (2008), s. 1-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / Condon, Daniel J., Crowley, James L., Gerdes, Axel, Hanchar, John M., Horstwood, Matthew S. A., Košler, Jan, 1965-, Morris, George A., Nasdala, Lutz, Norberg, Nicholas, Schaltegger, Urs, Schoene, Blair, Sláma, Jiří, Tubrett, Michael N., Whitehouse, Martin J. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 249, no. 1-2 (2008), p. 1-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 173, no. 1-4 (2004), p. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Plicatodus jordani n.g., n.sp., a new xenacantid shark from the Lower Permian of Europe (Saar-Nahe Basin, Germany) / Hampe, Oliver -- In: Bull. Mus. nat. Hist. natur., 4e Sér., Sect. C (Paris). -- ISSN 0181-0642 -- Vol. 17, no. 1-4 (1995), p. 209-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Plicatodus jordani n.g., n.sp., un nouveau xénacanthe du Permien inférieur d'Europe (bassin de la Sarre, Allemagne)
Plio-Pleistocene basanitic and melilititic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace element and Sr-Nd isotopic data / Ackerman, Lukáš, Balogh, K., Foltýnová, R., Hegner, E., Jelínek, E., Pécskay, Z., Přichystal, A., Ulrych, Jaromír, Upton, B. G. J., Zimák, J. -- In: Chemie der Erde-Geochemistry -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 73, č. 4 (2013), s. 429-450
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics / Cílek, Václav, Kukla, G. -- In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Roč. 120, - (1996), s. 171-194
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics / Cílek, Václav, jr., Kukla, Jiří, 1930- -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 120, no. 1-2 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus / Čermák, Stanislav -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), s. 497-524
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus / Čermák, Stanislav -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 497-524
Zdroj: ČGS (UNM)
The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (1995), p. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy / Růžička, Miloš, 1938- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 19 (1989), s. 129-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev) / Koudelková, Gabriela, Tvrdý, Jaromír -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocene and Lower and Middle Pleistocene of the Brno-Basin
Pliocene and Quaternary sediments on the map sheet 1 : 50 000 Jevíčko