Listování
od 

Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France) / Kvaček, Zlatko, 1937-, Teodoridis, Vasilis, 1976-, Uhl, Dieter -- In: Palaeodiversity -- ISSN 1867-6294 -- Vol. 2 (2009), p. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France) / Kvaček, Zlatko, Teodoridis, Vasilis, Uhl, Dieter -- In: Palaeodiversity -- ISSN 1867-6294 -- Roč. 2, č. 30.12.2009 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The Pliocene record of Trischizolagus and Pliopentalagus (Leporidae, Lagomorpha, Mammalia) in Central Europe, with comments on taxonomy and evolutionary history of Leporinae / Čermák, Stanislav, Wagner, Jan -- In: Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 268, č. 1 (2013), s. 97-111
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pliocene ro Middle Pleistocene Ursine Bears in Europe - Taxonomic Review / Wagner, Jan -- In: Konferencja Paleontologiczna kregowce Kopalne - Morfologia, Systematyk, Ewolucja -- S. 64-64
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview / Wagner, Jan -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 179 (2010), p. 197-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín) / Kadlec, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud / Černá, Aneta, Haloda, Jakub, Rapprich, Vladislav, Schnabl, Petr -- In: Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-87416-04-4 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Pliocenovyje otloženija v Verchnemoravskoj nizmennosti i Mogeľnickoj ložbine
Pliozän der Obermarschsenke und der Mohelnice-Furche
Die pliozäne Flora von Skoura beiSparta auf dem Peloponnes (Griechenland) / Knobloch, Ervín, 1934-, Velitzelos, Evangelos -- In: Documenta Naturae -- ISSN 0723-8428 -- Nr. 29 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Plitvice lakes
Plitvická jezera / Šilar, Jan, 1926- -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Plnění úkolu 4200 v oddělení analytické chemie ČGÚ / Paukert, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Ploché vodní paprsky při porušování betonu / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Mádr, V., Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./ -- S. 416-426
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Plošná interpretácia karotážnych meraní na štruktúre Senné / Bienik, Ján, Šály, Silvester, Vaškor, Ivan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 261-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Plošné zdroje znečišťování vod / Damaška, Jaromír, Jurča, Vladimír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 6-7 (1995), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea) / Kment, Petr, Malenovský, Igor (2008) -- In: Louky Bílých Karpat -- ISBN 978-80-903444-6-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Ploučnice zdánlivě idylická / Matys Grygar, Tomáš -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 11 (2013), s. 602
Zdroj: ČGS (UNM)