Listování
od 

Plošné zdroje znečišťování vod / Damaška, Jaromír, Jurča, Vladimír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 6-7 (1995), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea) / Kment, Petr, Malenovský, Igor (2008) -- In: Louky Bílých Karpat -- ISBN 978-80-903444-6-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Ploučnice zdánlivě idylická / Matys Grygar, Tomáš -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 11 (2013), s. 602
Zdroj: ČGS (UNM)
Ploutvenky : Záhadní obyvatelé moří / Kraft, Petr, Král, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 1 (1998), s. 33-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Plovoucí ostrovy vltavské / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 1 (2014), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pluh a mor : Člověk mění klima už od pravěku a možná, že na tom v konečném součtu vydělá / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 2 (2008), s. 58-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova. / Kocourková, Eva, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Plumbojarosite from Nová Ves near Rýmařov.
Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic) / Dolníček, Zdeněk, Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna, Schneider, Jens, Slobodník, Marek, 1957-, Taylor, Matthew C. -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 97, no. 1 (2008), p. 1-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic) / C. Taylor, Matthew, Dolníček, Zdeněk, Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna, Schneider, Jens, Slobodník, Marek -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 2007, č. on line (2007), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Plutonides hicksi (Salter) from the Middle Cambrian of Skryje-Týřovice area (Czech Republic) / Valíček, Jan, Vaněk, Jiří, Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 5 (1999), p. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Plutonides hicksi (Salter) ze středního kambria skryjsko-týřovické oblasti (Česká republika)
Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk / Onderka, Vlastimil, Wolf, Igor -- In: Práce Výzk. Úst. geol. Inž. -- Roč. 38 (1987), s. 83-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Plynofikace a její vliv na životní prostředí / Malínský, Jan -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace / Dubljanskij, J. V. -- In: Český kras -- s. 67-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace / Bosák, Pavel, Dubljanskij, J. V. -- In: Český kras -- s. 67-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace / Bosák, Pavel, 1951-, Dubljanskij, Jurij Viktorovič -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici / Mátl, Václav, Valeš, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 359-362, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 2 (2003), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 2 (2003), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)