Listování
od 

Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích / Kozák, Jan -- In: Vojenský geografický obzor -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 46-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské / Müller, Karel -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 7-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945 / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mapování povrchových dolů / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání / Drbal, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce / Břízová, Eva (1999) -- In: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko -- ISBN 80-86064-35-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 9 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram / Šorf, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky středního báňského školství v českých zemích / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. i-viii
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 50-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku / Ernée, Michal, Militký, Jiří, Nováček, Karel, 1968- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků / Rambousek, Petr (2012) -- In: Lukavice 1312-2012 -- ISBN 978-80-905154-2-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766 / Čejchanová, Alena (2012) -- In: Rozpravy Národního technického muzea 222 -- ISBN 978-80-7037-214-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově / Novotný, Robert Radim, 1967- -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 8-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí / Konečný, Vlastimil -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 8 (1976), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Počiatky mineralógie na Slovensku / Herčko, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 6 (1982), s. 190-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku / Vozár, Jozef -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Počítacie stroje v hydrogeológii / Kristofovič, Ervín -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Počítače a dalkový průzkum Země / Charvát, Karel, Červenka, Vladimír, Holý, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 5 (1989), s. 272-273
Zdroj: ČGS (UNM)