Listování
od 

Po stopách meteoritu z jezera Čebarkul / Kletetschka, Günther -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, 20.03.2013 (2013), s. 20-20
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Po stopách saharského amazonitu / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 474-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Po stopách skrytých refugií / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 11 (2013), s. 635-636
Zdroj: ČGS (UNM)
Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze) / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 103 (2003), s. 1-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Po stopách vývoje přírody Českého krasu / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 43, č. 2 (1995), s. 91-93
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách / Svoboda, Ivan, Vrba, Tomáš, 1970- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 4 (2009), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách / Svoboda, Ivan, Vrba, Tomáš, 1970- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 5-6 (2009), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko) / Bosák, Pavel, 1951-, Nekovařík, Čestmír -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Pocatky fyziky atmosfery v dobe Komenskeho / Munzar, Jan -- In: X. Zbornik dejin fyziky, CESDEF `92, 22. - 25. 9. 1992 Slapanice u Brna -- s. 189-195
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998 / Kryza, Ryszard -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 31, no. 2 (1998), p. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Pochod stromů : kde leží pravlast středoevropského buku, z níž se stromy šířily pahorkatinami i pohořími? / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 44 (2007), s. 59-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pochované vulkanity v Bátovskej kotline / Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Pochybnosti o datování turínského plátna / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 75
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pocítil někdo účinky zemětřesení? / Schenková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Roč. 7, č. 50 (1994), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pocítili jste zemětřesení? / Schenková, Zdeňka -- In: MF Dnes -- Roč. 5, č. 50 (1994), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pocta Jiřímu Krupičkovi / Sidorinová, Tamara -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice / Mikulecký Jr., M., Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 190-194
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1987), s. 13-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Počáteční růstová stádia amfipor a archeocyátů - srovnání / Hladil, Jindřich -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- s. 26-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ